Asistenta medicala primara
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
• Anexa 49A
• Anexa 49B
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
• Anexa 49A
• Anexa 49B
• Anexa 49C
 
Asistenta medicala  pentru specialitatea clinica  medicina fizica si de reabilitare în bazele de tratament
documente necesare  pentru intrare in relatie contractuala
• Anexa 49A
• Anexa 49B
• Anexa 49C
 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specilitatea medicina dentara
documente necesare  pentru intrare in relatie contractuala
• Anexa 49A
• Anexa 49B
 
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - laboratoare de analize medicale
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
evaluare resurse laborator analize
oferta analize
• personal laboratoare
• anexa criteriu calitatii
• declaratie pe propria raspundere
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - radiologie si imagistica medicala
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
oferta radiologie
• personal radiologie
• evaluare resurse radiologie
• declaratie pe propria raspundere
 
Ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu 
• OPIS contractare ingrijiri la domiciliu
• Anexa 49A
• Anexa 49B
• Anexa 49C
• Cerere ingrijiri la domiciliu
 
Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
opis documente
declaratie pe propria raspundere
declaratie program farmacie
formular program de lucru personal de specialitate
cerere
lista personal farmacii
 
Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu 
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
• Anexa 49A
 
Asistenta medicala spitaliceasca
• opis documente
• declaratie pe propria raspundere art 207
• declaratie pe propria raspundere art 86m
• lista personal pe sectii
• cerere
lista medicamente
• indicatori specifici
 
Servicii medicale din ambulatoriu integrat al spitalului
• cerere cu declatie progrram ambulatoriu
• declaratie pe propria-raspundere
• Anexa 49
 

Fișiere atașate

OPIS - Ambulatoriu clinic 2024 .docx OPIS-Documente contractare medicina familie 2024.docx Tabel - anexa 49 A_2024.xlsx Tabel - anexa 49 C_2024.xlsx Tabel - anexa 49 B_2024.xlsx 1 OPIS_CONTRACT_AMBULATORIU_RECUPERARE_2024 .docx OPIS-Documente contractare medicina dentara 2024.docx Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii laborator 2024.doc EVALUARE RESURSE LABORATOR ANALIZE .xls oferta analize 2024.xls PERSONAL_LABORATOARE.xlsx Anexe_criteriul calitatii_2024 .xls DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.doc Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii radiologie.doc OFERTA RADIOLOGIE 2024.xls PERSONAL_RADIOLOGIE.xls EVALUARE RESURSE RADIOLOGIE -IMAGISTICA .xls DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.doc OPIS CONTRACTARE INGRIJIRI LA DOMICILIU 2024.docx Cerere ingrijiri la domiciliu 2024.docx OPIS DOCUMENTE 2024.docx DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE.docx DECLARATIE PROGRAM FARMACIE-OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE.docx cerere.docx program de lucru personal de specialitate ffc (22).xls LISTA PERSONAL FARMACII - DOCUMENTE.xlsx OPIS dispozitive medicale 2024.docx Anexa49 sectia 2024....xls Opis documente SPT 2024.doc Art207 Declaratie.doc Art86m Declaratie.doc Art86a Cerere2024.doc Art86h Indicatori specifici.xls Art86f Lista medicamente.xls Anexa49 sectia 2024....xls Cerere cu declatatie program Amb 2024.doc Anexa 49 AmbSpit2024.xls Declaratie prorie rasp Amb 2024.doc OFERTA RADIOLOGIE 2024.xls oferta analize 2024.xls OPIS - Ambulatoriu clinic 2024 .docx OPIS - Ambulatoriu clinic 2024.doc OPIS - Ambulatoriu clinic 2024.docx OPIS-Documente contractare medicina familie 2024.doc 1 OPIS_CONTRACT_AMBULATORIU_RECUPERARE_2024 .doc OPIS-Documente contractare medicina dentara 2024.doc OPIS CONTRACTARE INGRIJIRI LA DOMICILIU 2024.doc cerere.doc OPIS DOCUMENTE 2024.doc DECLARATIE PROGRAM FARMACIE-OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE.doc DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE.doc OPIS dispozitive medicale 2024.doc Cerere ingrijiri la domiciliu 2024.doc 1 OPIS_CONTRACT_AMBULATORIU_RECUPERARE_2024 .doc Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii radiologie.doc Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii laborator 2024.doc