2023-02-22 Situaţia actualizata în luna februarie 2023 a contractelor Cost -Volum încheiate între CNAS şi DAPP/reprezentanţii legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora.

Februarie 22, 2023 00:00

Situaţia actualizata în luna februarie 2023 a contractelor Cost -Volum - medicamentele DCI BUROSUMABUM, RIBOCICLIBUM, DURVALUMABUM, ATEZOLIZUMAB, IRINOTECANUM (ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML), DIMETHYL FUMARATE si CEMIPLIMABUM

Vezi mai mult

2021-05-19 În atenția medicilor prescriptori - Contractul cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum

Mai 19, 2021 00:00

Referitor: derularea contractului cost volum pentru medicamentul Ticagrelorum (Brilique 60 mg si Brilique 90 mg)

Vezi mai mult