Procedura de înregistrare în SIUI a certificatelor digitale calificate, aparținând furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CASMB, pentru a fi utilizate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate

 

      Procedura de completare și transmitere a Cererii de înregistrare în SIUI-CASMB a certificatelor digitale calificate pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, constă în parcurgerea următorilor paşi:

Pasul 1: Completarea datelor de identificare a furnizorului de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
Pasul 2: Completarea datelor certificatului / certificatelor digital(e) calificat(e) pe care doriti sa il / le inregistrati
Pasul  3: Descarcarea formularului pdf  (cererea) care vi se trimite automat pe e-mail
Pasul 4: Formularul pdf (cererea) semnat electronic cu certificatul digital calificat al reprezentantului legal sau al imputernicitului, se incarca la adresa: www.casmb.ro/uploads_certs.php sau il tipariti, il semnati olograf si il depuneti la registratura CASMB din Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7, sector 1, Bucuresti
Pasul  5: Dupa prelucrarea cererii de catre operatorii CASMB, veti primi pe e-mail un mesaj prin care se va confirma faptului ca certificatul/certificatele digital(e) calificat(e) poate/pot fi utilizat(e) in PIAS SIUI/SIPE/CEAS/DES

Cererea va fi prelucrată în cel mai scurt timp posibil, maximum două zile lucrătoare de la depunerea ei la registratură sau de la transmiterea  online a formularului pdf semnat electronic. Cererea se prelucrează în timpul programului de lucru al CASMB.

Pentru a COMPLETA formularul ”CERERE PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT” apăsați pe link-ul din dreapta:   Cerere pentru utilizarea certificatului digital calificat
Pentru a TRANSMITE ONLINE formularul pdf  ”CERERE PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT” semnat electronic in vederea prelucrari, apăsați pe link-ul din dreapta:   Transmite online
 - Cererea pentru utilizarea certificatului digital calificat