Procedura de obţinere a contului de acces pentru utilizarea serviciului de raportare online: situaţie fonduri disponibile (Paraclinic, Recuperare, Medicină dentară) şi situaţia substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (Farmacii) în conformitate cu prevederile legale in vigoare

 

      Procedura de obtinere a contului de acces, pentru furnizoruii de servicii medico-farmaceutice, aflat in relatie contractuala cu CASMB, in vederea transmiterii valorilor de contract consumate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, consta in parcurgerea urmatorilor pasi: 

  1. Furnizorii de servicii farmaceutice vor intocmi o Declaratie - Angajament pentru fiecare punct de lucru in parte , in vederea alocarii de CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online a consumului zilnic 
    Furnizorii de servicii paraclinice vor intocmi o Declaratie - Angajament pentru fiecare contract si serviciu paraclinic (laborator/imagistica) , in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online a valoarii fondului zilnic consumat; 
    Furnizorii de servicii de recuperare in ambulatoriu vor intocmi cate o Declaratia - Angajament pentru fiecare contract aflat in derulare cu CASMB, in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online pentru transmiterea de informatii cu privire la existenta fondului disponibil din valorea de contract 
    Furnizorii de servicii de medicina dentara vor intocmi cate o Declaratia - Angajament pentru fiecare contract aflat in derulare cu CASMB, in vederea alocarii de catre CASMB de conturi de acces la serviciul de raportare online pentru transmiterea de informatii cu privire la existenta fondului disponibil din valorea de contract;
  2. Descarcati formularul Declaratie - Angajament in format pdf  care vi sa trimis automat pe e-mail dupa ce ati completat datele pe site http://www.casmb.ro/furnizori_inregistrare.php;
  3. Declaratie, in format pdf, semnata electronic cu certificatul digital calificat al reprezentantului legal sau al imputernicitului, se incarca online la adresa: http://www.casmb.ro/uploads_decl.php sau o tipariti, o semnati olograf si o depuneti la registratura CASMB din Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7, sector 1, Bucuresti
  4. Dupa primirea pe adresa de e-mail a user-ului si a parolei, utilizarea serviciului de raportare on-line il efectuati la adresa http://www.cnas.ro/casmb/pharmacy/home, pentru fiecare punct de lucru in cazul farmaciilor, pentru contract si specialitate in cazul furnizorii de servicii paraclinice, pentru fiecare contract in cazul furnizorilor de servicii de recuperare si furnizorilor de servicii de medicina dentara.
Pentru redactarea "Declaratiei-Angajament, apasati pe link-ul din dreapta:   Completare Declaratie-Angajament
Pentru a TRANSMITE ONLINE formularul pdf  "Declaratiei-Angajament", semnat electronic, in vederea prelucrari de catre CASMB, apăsați pe link-ul din dreapta: Transmite online - Declarația  Angajament