Lista produselor biologice ( DCI-uri ) cuprinse în HG nr. 720 / 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personal, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune  internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respective Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Lista produselor biologice DCI-uri cuprinse în HG nr. 877/2015  (completări la HG 720/2008), cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, poate fi consultată aici.

20210113_lista_produse_biologice.pdf

Fișiere atașate

20200626_Lista actualizata produse biologice_CNAS_P6086_22.06.2020.pdf 20180917_lista produse biologice.pdf 20180726_lista produse biologice.pdf 20180716_lista produse biologice.pdf 20180618_lista produse biologice-2.pdf 20151116_lista_produse biologice.pdf 20141202 lista produse biologice.pdf