Nomenclatoarele farmacii actualizate ce conţin lista de medicamente actualizată sunt publicate pe site CNAS - click aici

 

Nomenclatoarele SIUI-CASMB ce conţin lista de medicamente actualizată, modificări legislative, lista furnizorilor de servicii medicale și medicii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, se importă online direct din SIUI utilizând aplicația de raportare în SIUI, prin intermediul unei conexiuni securizate cu un certificat digital (certificat digital calificat înregistrat în SIUI la CASMB)  - mod Import online versiune actualizată a nomenclatoarelor SIUI

 

Situația versiunilor actualizate a nomenclatoarelor SIUI-CASMB ce pot fi importate în mod online prin intermediul aplicațiilor de raportare în SIUI (conexiune securizată cu certificat digital) este următoarea:

 

v. 20240201_NomenclatoareAMB

v. 20240201_NomenclatoareCBRET

v. 20240201_NomenclatoareClinice

v. 20240201_NomenclatoareDializa

v. 20240201_NomenclatoareFarmacii

v. 20240201_NomenclatoareHC

v. 20240201_NomenclatoareMD

v. 20240201_NomenclatoareMF

v. 20240202_NomenclatoareNhp

v. 20240201_NomenclatoareParaclinice

v. 20240201_NomenclatoareREC

v. 20240201_NomenclatoareSICK

v. 20240201_NomenclatoareSpitale

v. 20240201_NomenclatoareStomatologie

(nomenclatoarele conțin lista de medicamente valabilă de la 01.02.2024 (v.195) și lista cu medicii în contract cu CAS M București actualizată la data versiunii)

 

Semnificaţia prescurtărilor:

AMB (Ambulanţă), CBRET (Convenții bilete trimitere clinice/rețete), HC (Îngrijiri la domiciliu), MD (Dispozitive medicale), MF (Medicină de familie), Nhp (Programe naţionale de sănătate), REC (Recuperare în ambulatoriu), SICK (Concedii medicale),

 

Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive și medicamente, aflați în situația în care nu pot importa nomenclatoarele prin intermediul aplicațiilor de raportare (conexiune securizată cu un certificat digital calificat), pentru a obține nomenclatoarele CASMB, trebuie să transmită un e-mail la adresa: nomenclatoare.siui@casmb.ro, prin care să solicite fișierului xml ce conține nomenclatoarele specifice contractului. Fișierul va fi importat ulterior în aplicație utilizând opțiunea import offline.

Subiectul e-mailului trebuie să fie: Nomenclatoare SIUI-CASMB

Mesajul  e-mailului trebuie sa conțină următoarele informații obligatorii:

Nume furnizor: 

Cod fiscal furnizor:

Număr contract CASMB: - contract CASMB

Număr serial certificat digital: nr. serial certificat digital înregistrat în SIUI

Tipul de nomenclator solicitat: exemplu - v.aaaallzz_NomenclatoareREC (Nomenclator pentru furnizorii de servicii medicale de recuperare în ambulatoriu)