PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 

Luni 08:30 - 17:00
Marți 08:30 - 17:00
Miercuri 08:30 - 17:00
Joi 08:30 - 17:00
Vineri 08:30 - 14.30

 

Activitatile compartimentelor care au relații cu publicul:

 

 • Casierie
 • Registratura generala
 • Relații cu furnizorii (contractare/decontare)
 • Distribuire formulare tipizate catre furnizori
 • Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene
 • Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achizitionarii de dispozitive medicale
 • Registratura pentru validarea calitatii de asigurat pentru persoane fizice și angajatori / cereri adeverinta de asigurat
 • Validare calitate de asigurat
 • Serviciul Relații publice și purtător de cuvânt (informatii)
 • Eliberare carduri nationale returnate de Posta
 • Eliberare adeverinte de inlocuire card national/adeverinte in caz de refuz al cardului national
 • Deblocari/remedieri carduri nationale
 • Verificare/decontare concedii medicale
 • Depunere cereri de către angajatori pentru recuperea de sume pentru indemnizația de concedii medicale (registratura generala)
 • Confirmare numar zile ingrijiri medicale in vederea emiterii deciziilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paleative la domiciliu
 • Depuneri dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinarii PET-CT

 

PROGRAM DE LUCRU CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Luni - Joi 08:30 - 17:00 
Vineri 08:30 - 14:30