Reglementări privind întocmirea dosarelor pentru tratamente ce necesită aprobare CNAS şi CJAS, precum şi întocmirea reţetelor pentru aceste tratamente

(conform Adresei CNAS nr.4710/14.05.2015)

 

 

„Medicul curant este medicul specialist care iniţiază şi/sau monitorizează tratamentul specific pentru un pacient diagnosticat cu afecţiunile cronice a căror terapie necesită aprobare CNAS/CAS şi care întocmeşte dosarul pacientului în acest sens.

Medicul prescriptor este medicul care prescrie reţeta pentru terapia specifică, în baza aprobării emise de CNAS/CJAS şi care poate fi diferit de medicul curant, aşa cum este definit el mai sus.

            În aceste condiţii, un asigurat aflat în evidenţa oricărei case teritoriale, respectiv CASMB şi CASAOPSNAJ, poate opta pentru un medic curant aflat în relaţie contractuală cu orice altă casă de asigurări de sănătate şi căruia îi revine responsabilitatea de întocmire a dosarului pacientului. După întocmirea dosarului, pacientul are două posibilităţi:

  1. Optează pentru monitorizarea şi prescrierea tratamentului de către medicul care i-a întocmit dosarul. În această situaţie, dosarul va fi depus la casa de asigurări de sănătate cu care acest medic se află în relaţie contractuală. Aprobarea va fi emisă la nivelul acelei case de asigurări de sănătate (pentru aprobarea CJAS) sau către acea casă de asigurări de sănătate (pentru aprobarea CNAS) şi va fi valabilă pentru prescrierea reţetei de către medicul specialist care a întocmit dosarul şi se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate care a emis/primit decizia.
  2. Optează pentru monitorizarea tratamentului de către medicul care i-a întocmit dosarul, conform periodicităţii stabilite de protocoalele terapeutice în vigoare, dar prescrierea tratamentului va fi asigurată de un medic specialist din alt judeţ (exemplu:medicul curant este din Bucureşti şi se află în relaţie contractuală cu CASMB, iar medicul specialist prescriptor din judeţul Teleorman şi se află în relaţie contractuală cu CAS Teleorman). În această situaţie dosarul va fi întocmit de medicul curant din Bucureşti, dar va fi depus de pacient la CAS Teleorman, aprobarea va fi emisă la nivelul acestei case de asigurări de sănătate (pentru aprobarea CJAS) sau către acea casă de asigurări de sănătate (pentru aprobarea CNAS) şi va fi valabilă pentru prescrierea reţetei de către medicul specialist ales de pacient şi care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări care a emis/ primit decizia.
  3. În situaţia în care un pacient îşi transferă dosarul de la o casă de asigurări la alta, pentru aprobările CNAS, casa de asigurări de sănătate de la care a plecat pacientul va anunţa prin adresă scrisă atât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi casa de asigurări de sănătate primitoare, menţionând faptul că are cunoştinţă despre intenţia pacientului respectiv de a fi preluat de altă casă de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate primitoare va anunţa prin adresă scrisă atât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi casa de asigurări de sănătate de la care a plecat pacientul, menţionând faptul că e de acord să preia pacientul respectiv. Aceste măsuri se impun în scopul evitării posibilităţii ca dosarul aceluiaşi pacient să fie transmis de două case de asigurări de sănătate diferite.
  4. Pentru situaţiile în care este necesară aprobarea CJAS, se va respecta aceeaşi procedură, dar fără anunţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

 

Procedura de mai sus se referă strict la medicul specialist curant şi/sau prescriptor care este implicat în procesul de întocmire a dosarului pacientului, respectiv de prescriere a reţetei compensate pentru medicamentele care necesită aprobare CNAS/CJAS.

Pentru situaţia particulară a medicului de familie care conform protocoalelor terapeutice şi în baza scrisorii medicale emisă de medicul specialist, poate continua prescrierea terapiei specifice, precizăm că prescrierea medicamentelor care necesită aprobare CNAS/CJAS de medicul de familie, poate fi făcută cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

”În acest context precizăm faptul că medicul de familie poate prescrie medicamente şi ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici, în situaţia în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală cu respectarea restricţiilor de prescriere prevăzute în protocoalele terapeutice.

În situaţia în care medicul specialist care transmite scrisoarea medicală este în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate care a emis aprobarea de iniţiere/continuare a terapiei specifice, iar medicul de familie căreia îi este adresată scrisoarea medicală este în relaţie contractuală cu altă casă de asigurări de sănătate, eliberarea medicamentelor în baza reţetelor prescrise de medicul de familie se va face de către unităţile farmaceutice, indiferent de casa de asigurări de sănătate care a emis aprobarea, în condiţiile în care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract/convenţie medicul de familie prescriptor.

Precizăm de asemenea faptul că această procedură este valabilă şi în cazul aprobărilor emise de comisiile de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

Fișiere atașate

Regulament cadru de organizare si functionare a comisiilor teritoriale.pdf Decizie - Comisii locale pentru monitorizarea tratamentelor medicale prin programele nationale de s.pdf