Compartimentul  Relatii Publice, Purtator de Cuvant

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate CAS Suceava în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 1. Prin poştă:

Sediul instituţiei: Suceava, str. prof. Leca Morariu, nr.17C 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relpub@cassv.ro

3. Telefon: 0230/521030 int.225

Fax: 0230/521548

Tel-verde: 0800 800 981 

4. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): relpub@cassv.ro