Serviciul / Biroul / Compartimentul

Responsabil activitate

Telefon

Interior

Director General

 Ec. BLEORŢU VICTOR CRISTI

Cabinet  Director General

Ec. Ioneţ Mariana

0230-521896

         520496

         521030

201

Serviciul Control

Ec. Picioc Oana Elena - șef serviciu

0230-521896

         520496

         521030

230

Compartiment Juridic, contencios administrativ

Cj.Seliuc Mihaela -Cristina -  coordonator    

                                                        compartiment

0230-521896

         520496

         521030

235

Compartiment Resurse umane, salarizare şi evaluare personal

Ec. Seder Elisabeta   - coordonator compartiment

0230-521896

         520496

         521030

221

Compartiment Tehnologia informaţiei

Ing. Vasilescu Dan –Adrian -  coordonator   

                                                 compartiment

0230-521896

         520496

         521030

261

Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt

Ec. Sălăgean Anda-Beatrice - coordonator  

                                               compartiment

0230-521896

         520496

         521030

204

Direcţia Economică                                                     Ec. BÎRSAN LOREDANA

Serviciul Buget financiar contabilitate

Ec. Diaconița Dumitru- șef serviciu

0230-521896

         520496

         521030

205

Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale

Ec. Vasilovici Iulia - șef serviciu

0230-521896

         520496

         521030

247

Compartimentul Logistică şi patrimoniu

Ing Pentiuc Tiberiu - coordonator compartiment

0230-521896

         520496

         521030

233

Compartimentul Achiziţii publice

Ing. Hostiuc Mihai

0230-521896

         520496

         521030

233

Direcţia Relaţii Contractuale

Ec. SĂLĂGEAN ANDA-BEATRICE

Serviciul Evaluare-Contractare

Ec. Cîrdan Cristina-Daniela - șef serviciu

0230-521896

         520496

         521030

231

Serviciul Decontare servicii medicale

Ec. Pîrvan Cristi Marian - șef serviciu

0230-521896

         520496

         521030

241

Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene

Ec. Nesteriuc Andrei-Ștefan - coordonator  

                                                compartiment

0230-521896

         520496

         521030

219

Medic Şef

 Dr. MORARU LILIANA

Serviciul Medical

 Dr. Ghivnici Delia-Otilia  -  coordonator 

                                              compartiment

0230-521896

         520496

         521030

236