Opis documente pentru decontarea concediilor medicale

 

Formulare angajatori 

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Anexa nr.1

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ..................

2. Anexa nr.7  Adeverinta
3. Anexa nr.10  Cerere