Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Suceava se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava reprezinta interesele asiguratilor săi si are ca scop funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Suceava.