Lista telefoanelor CJAS

Compartiment   Telefon direct Fax
Telverde   0800 800 981  
Tel fix.   0230 521 896 0230 521 548
    0230 521 030  
    0230 520 496  
    0230 522 675  
    0230 521 391  
Mobil centrala   0740 093 599  

 

Serviciul / Biroul / Compartimentul Interior
Secretariat 201
Serviciul Control 230
Resurse umane, salarizare şi evaluare personal 221
Juridic, contencios administrativ 235 , 225
Relații publice si purtator de cuvant 204
Servicul financiar contabilitate 205
Serviciul evidenta asigurati, Carduri si Concedii medicale  247, 212, 217, 227
Compartiment Logistica si Patrimoniu, Achititii publice 233
Directia realtii contractuale 204
Serviciul Evaluare-Contractare, servicii medicale pe domenii de asistenta medicala  231, 238
Serviciul Decontare servicii medicale pe domenii de asistenta medicala analiza cereri si eliberare decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale 269, 241, 234
Compartiment Acorduir/Regulamente Euroepne, Formulare euroepene 219
Compartiment Acorduir/Regulamente Euroepne, Formulare euroepene - carduri europene 270
Medic Sef 203
Serviciul Medical, Programe de sanatate si Comisii terapeutice/Clawback 236
Compatiment Tehnologia Informatiei 243, 223, 261