Model cerere privind furnizarea Listei serviciilor medicale conform Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020

      Cerere privind furnizarea Listei serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

     Cererea , completata si semnata de catre persoana asigurata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia , se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau se transmite prin e-mail cu semnatura electronica calificata si este insotita , dupa caz, de copia actului de imputernicire .

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.doc

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.pdf