Raportare farmacii

Rapoartele furnizate de farmacii caselor județene de asigurări de sănătate privind situaţia substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope eliberate de către acestea conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS.

Vezi mai mult >

Raportare paraclinic

Rapoartele generate în funcție de situațiile trimise de furnizorii de servicii paraclinice către CNAS, constituind totalul fondului disponibil și data ultimei raportări, respectiv data epuizării fondului, precum și datele de contact ale respectivilor furnizori.

Vezi mai mult >

Raportare recuperare

Rapoartele generate în funcție de situațiile primite de la furnizorii de servicii de recuperare, constituind totalul fondului disponibil și data ultimei raportări, respectiv data epuizării fondului, precum și datele de contact ale respectivilor furnizori.

Vezi mai mult >

Raportare Medicină Dentară

Rapoartele generate în funcție de situațiile primite de la furnizorii de servicii de medicină dentară, constituind totalul fondului disponibil și data ultimei raportări, respectiv data epuizării fondului, precum și datele de contact ale respectivilor furnizori.

Vezi mai mult >