Pentru raportarea serviciilor aferente lunii AUGUST 2023, conform adresei CNAS nr. DG 3309/29.08.2023, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

In intervalul 01.09.2023 - 13.09.2023:

– asistența medicală primară - MF 

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

In intervalul 04.09.2023 - 15.09.2023:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

 

In intervalul 07.09.2023 - 20.09.2023:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

– programe naționale de sănătate - PNS