Pentru raportarea serviciilor aferente lunii FEBRUARIE 2023, conform adresei CNAS nr. P 1760/22.02.2023, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

Incepand cu 01.03.2023:

– asistența medicală primară - MF 

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

 

Incepand cu 02.03.2023:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

 

Incepand cu 03.03.2023:

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

 

Incepand cu 04.03.2023:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 06.03.2023:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– programe naționale de sănătate - PNS

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

 

Incepand cu 07.03.2023:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP