Având în vedere adresa CNAS nr. DG 116/09.01.2024  vă aducem la cunoștință că în luna FEBRUARIE  2024  serviciile medicale aferente lunii IANUARIE 2024  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

01.02.2024   -   20.02.2024  pentru:
Asistență medicala primara (MF)
 

02.02.2024 – 20.02.2024  pentru:
Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)
 

03.02.2024 – 29.02.2024  pentru:
Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 

05.02.2024 – 29.02.2024  pentru:
Unități sanitare cu paturi (SPT)
Programe naționale de sănătate (PNS)
Servicii de hemodializă si dializă peritoneală
 

07.02.2024 – 29.02.2024  pentru:
Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)
 

09.02.2024 – 29.02.2024  pentru:
Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
Dispozitive medicale (DISP)
Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)