Având în vedere adresa CNAS nr. DG 2267/25.03.2024vă aducem la cunoștință că în luna APRILIE 2024 serviciile medicale aferente lunii MARTIE  2024 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Asistență medicala primara (MF)
 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 

 1. Programe naționale de sănătate (PNS)
 2. Dispozitive medicaledestinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (DISP)

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. MF, CLIN, FARM, SPT, PNS, RECA, RECS, HC, AMB, STOM, PARA, DISP

 

ATENTIE!!! După data de final a perioadei de raportare calendarul se inchide.