Pentru raportarea serviciilor aferente lunii NOIEMBRIE 2021, conform referatului de aprobare nr. DGTI/2582/22.11.2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

Incepand cu 01.12.2021:

– asistența medicală primară - MF 

– unități sanitare cu paturi - SPT

 

Incepand cu 02.12.2021 :

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 03.12.2021:

– programe naționale de sănătate - PNS

 

Incepand cu 04.12.2021:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

 

Incepand cu 06.12.2021:

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP