Formulare specifice

Iulie 19, 2024 00:00

Vezi mai mult

Pachetele de servicii şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Aprilie 01, 2022 00:00

Pachete de servicii şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Vezi mai mult

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

Aprilie 01, 2022 00:00

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Vezi mai mult

Protocoale terapeutice

Martie 31, 2022 00:00

Ordin Protocoale Terapeutice

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Martie 18, 2022 00:00

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult

Regulamente-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

Aprilie 01, 2018 00:00

Regulamente-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Septembrie 11, 2014 00:00

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult