Conducerea

Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Gorj

 

Director General

Ec. Făgaş Carmen-Amalia

 

Director Executiv - Directia Economica

Ec. Pistol Cosmin-Petrisor

 

Director Executiv - Directia Relatii Contractuale

Ec. Şurlea Daniel-Constantin

 

Director Executiv Adjunct-Medic Sef

Dr. Rovenţa Luciana