Lista telefoanelor CJAS

Compartiment   Telefon direct Fax
Secretariat  

0253 223 940 / 0253 223 950

0353 805 872 / 0353 805 873

0253 223 621

Informatii cereri concedii si indemnizatii inregistrate 

la CAS GORJ

        0770 885 943  
                                           Lista interioare CJAS
Birou / Compartiment Telefon Interior
     
Director General - secretariat 0253/223940 ; 0253223950 2001
Secretariat   2001
Director economic   2002
Director relatii contractuale   2044
Medic Şef   2121
     
Control 0253/223940 ; 0253223950 1061 ; 1041
Juridic   1031
Resurse umane   1021
Tehnologia informatiei   3051
     
Concedii medicale angajatori, evidenta asigurati 0253/223940 ; 0253223950 3031
Evidenta asigurati   3011
Carduri nationale si carduri europene   3121
Formulare si carduri europene   3101
     
Buget, financiar, contabilitate 0253/223940 ; 0253223950 2051 ; 2031
Logistică, achizitii publice   3000
     
Evaluare furnizori 0253/223940 ; 0253223950 3061
     
Asistenta medicala primara (contractare) 0253/223940 ; 0253223950 3021 (1081)
Asistenta medicala clinice (contractare)   3021 (3111)
Asistenta medicala paraclinice (contractare)   3021 (3061)
Recuperare reabilitare a sanatatii (contractare)   3021 (3111)
Ingrijiri la domiiciliu (contractare)   3021 (3111)
Asistenta medicala stomatologica (contractare)   3021 (3111)
Dispozitive medicale (contractare)   3021 (3061)
     
Furnizori medicamente (contractare) 0253/223940 ; 0253223950 3041 (3061)
     
Asistenta spitaliceasca (contractare) 0253/223940 ; 0253223950 3041 (3111)
Programe de sanatate   2011
Concedii medicale medici   2011

  0800 800 963