Formulare și documente utile privind concediile medicale

 

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
     
1.

OPIS Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

  • Cererea tip  [format DOC] pentru recuperarea din FNUASS a sumelor reprezentând indemnizatii de concedii medicale  – Anexa nr. 10 la Ordin MS/CNAS Nr. 15/2018/1311/2017 cu modificarile si completarile ulterioare
  • Centralizator  [format DOCprivind certificatele de concediu medical aferent lunii pentru care se solicita sume de recuperat
 
2. Adeverință zile concediu medical ultimele 12/24 luni                                       
3. Adeverință salariat  

4.

Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate