In atentia agentilor economici cu sediul social in Gorj

 

     Incepand cu data de 01.08.2021 se simplifica procedura de depunere a documentatiei pentru recuperarea indemnizatiilor de concedii medicale, astfel:

 

Documentele depuse de angajator, in format de hartie, la sediul CAS Gorj sau transmise prin posta/curier:

 

Pentru evitarea deplasarii publicului la sediul institutiei, angajatorii pot transmite documentele mentionate (in format PDF), prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe adresa de e-mail concediimedicale@casgorj.ro

          [ In subiectul e-mailului se va trece obligatoriu codul fiscal, denumirea angajatorului si perioada de raportare la care se face referire. ]

 

1. Cererea tip pentru recuperarea sumelor (anexa 10), va contine in mod obligatoriu numarul de telefon si adresa de e-mail a persoanei cu atributii in intocmirea si transmiterea cererii si a Declaratiei 112.

2. Centralizator privind certificatele de concediu medical va cuprinde datele prevazute in anexa 1 la Ordinul 15/2018/1311/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si informatii privind data angajarii, nr. zile de stagiu realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, baza de calcul, nr.zile baza de calcul pentru fiecare certificat medical.

 

     Cererile depuse la sediul institutiei si cele transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta vor primi numar de inregistrare si se afiseaza a II –a zi pe site, la sectiunea „Ultimele articole”.

     Pentru cererile transmise prin mijloace de transmitere la distanta, angajatorul are obligatia de a transmite prin posta certificatele roz in original impreuna cu confirmarea inregistrarii cererii. Documentele se transmit cu OPIS/ nota de inventar. Termenul de transmitere este de 30 zile in conformitate cu art.2 alin(8) din Ordinul 15/2018/1311/201.

 

     În cazul în care după verificarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor o notificare, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă .

     În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă. Declaraţia poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială. 

 

Fișiere atașate

_2_CENTRALIZATOR certificate concedii medicale (Anexa 1 Ordin 15 2018).pdf _2_CENTRALIZATOR certificate concedii medicale (Anexa 1 Ordin 15 2018).doc Ordin 15 2018.html Normă 2018.html _1_CERERE TIP concedii medicale (Anexa 10 Ordin 15 2018).doc _1_CERERE TIP concedii medicale (Anexa 10 Ordin 15 2018).pdf