In conditiile Ordinului nr 98/2015, in cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului national de asigurari de sanatate emis, precum şi în cazul schimbării datelor personale, asiguratul poate solicita  eliberarea cardului duplicat.

 

Acte necesare

Pentru eliberarea cardului duplicat este necesar ca persona interesată să înainteze casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află următoarele documente:

- cerere tip pentru eliberarea cardului duplicat (vezi modelul ataşat) ;

- copie dupa actul de identitate ;

- dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

 

Modalitati de plata

Costul total al producerii si distribuirii cardului duplicat este de 15.52 lei (inclusiv TVA).

Plata acestei sume se realizeaza in contul nr.: RO49TREZ6415005XXX000127 deschis pe seama Casei de Asigurari Sociale de Sanatate Tulcea  ( CUI: 3429350  la Trezoreria Municipiului Tulcea sau numerar la caseria institutiei aflata in Mun.Tulcea, Str.Isaccei nr.6.

 

Adeverinta inlocuitoare

Odată cu înregistrarea cererii, Casa de Asigurări de Sănătate eliberează o adeverinţă de înlocuire a cardului naţional. Adeverinţa este valabilă 60 de zile dar îsi incetează valabilitatea în momentul activării cardului duplicat.

 

Cardul duplicat

Tiparirea cardurilor nationale se face la comanda Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

Cardul duplicat va fi expediat la adresa cu care asiguratul figurează în datele de evidenţă a populaţiei. Până la primirea cardului duplicat, dovada de asigurat se face cu adeverinţa eliberată de Casei de Asigurari de Sanatate.

 

 

Formular cerere eliberare card duplicat

Model adeverinta inlocuire card pana la eliberare card duplicat