Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 martie 2017 a Hotărârii Guvernului nr.18/12.01.2017  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei  cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fara contribţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată  în  Moniorul  Oficial nr.46,  partea I, din 17  ianuarie 2017  vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 1 martie a.c în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale notate cu (**) care înlocuiesc DCI-urile notate anterior cu (***) precum şi pentru DCI-urile notate cu   (**)1  (**)1 Ω, (**)1 β care înlocuiesc DCI-urile notate anterior cu (****)  se va realiza fără aprobarea comisiilor de experţi care au fost constituite în acest sens nivel CNAS/CJAS.

            De asemenea, facem precizarea că medicii prescriptori sunt obligaţi respecte prevederile protocoalelor terapeutice în vigoare elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii (criterii de eligibilitate, monitorizare, schema de tratament, dozele de medicament recomandate, etc) .