Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale actualizata cf.Ord.1602/946/2020 - valabila din 22 sept.2020
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Model centralizator C.M.  
4. Adeverinta salariat - pt.asigurari de sanatate cf.Ord.1549/2018
5. Adeverinta asigurare pt.concedii medicale si indemnizatii - nr.zile CM in ultimele 12 luni cf.Ordin nr.502/417/2020