1. Este necesar ca in prealabil utilizatorul sa fi obţinut un certificat digital de la unul dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.
  2. Utilizatorul trebuie sa completeze formularul „CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT”;  formularul poate fi descarcat de aici sau poate fi obtinut de la compartimentul T.I  al CAS Tulcea.
  3. Cererea, semnata si stampilata, tebuie inaintata catre CAS Tulcea prin depunere la registratura unitatii sau transmitere prin fax.
  4. Dupa inregistrarea in SIUI a certificatului digital, utilizatorul va primi prin email confirmarea inregistrarii.
  5. In cazul in care utilizatorul este un furnizor care nu a avut anterior relatii contractuale cu CAS Tulcea, odata cu incheierea contractului va primi si conventia prin care sunt stabilite conditiile de utilizare a accesului la SIUI.  Seria conventiei constituie si cheia de activare a accesului la SIUI.

 

Nota:

- Certificatele digitale se asociaza cu furnizorii (identificati prin CUI), nu cu punctele de lucru.

- O persoana juridica poate detine si utiliza mai multe certificate digitale.

- Un certificat digital poate fi folosit pentru relatiile cu mai multe CAS-uri dar trebuie inregistrat la fiecare dintre acestea.

 

descarca formularul de cerere inregistrare certificat digital