1. Este necesar ca in prealabil utilizatorul sa fi obţinut un certificat digital de la unul dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.
  2. Utilizatorul trebuie sa completeze formularul „CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT”;  formularul poate fi descarcat de aici sau poate fi obtinut de la compartimentul T.I  al CAS Tulcea.
  3. Cererea, semnata si stampilata, tebuie inaintata catre CAS Tulcea fie prin depunere la registratura unitatii, fie prin transmitere prin fax sau email.
  4. In cazul in care utilizatorul este un furnizor care nu a avut anterior relatii contractuale cu CAS Tulcea, odata cu incheierea contractului va primi si conventia prin care sunt stabilite conditiile de utilizare a accesului la SIUI.  Seria conventiei constituie si cheia de activare a accesului la SIUI.

 

Nota:

- Certificatele digitale se asociaza cu furnizorii (identificati prin CUI), nu cu punctele de lucru.

- O persoana juridica poate cere inregistrarea de certificate digitale pentru mai multe persoane fizice. Aceste persoane fizice trebuie sa fie anterior inregistate in SIUI cu statutul de angajat sau de reprezentant legal ai persoanei juridice respective.

- Se pot inregistra mai multe certificate digitale pentru aceeasi persoana fizica

- Un certificat digital poate fi folosit pentru relatiile cu mai multe CAS-uri dar trebuie inregistrat la fiecare dintre acestea.

 

descarca formularul de cerere inregistrare certificat digital

 

 

Pentru utilizarea unui certificat digital de catre medicul de familie inlocuitor in cadrul conventiilor de reciprocitate

 

Pentru accesarea SIUI de catre medicul inlocuitor trebuie indeplinite urmatoarele conditii :

 

1.  Certificatul digital al medicului inlocuitor trebuie sa fie deja inregistrat in SIUI.

2.  Medicul inlocuit sau un reprezentant legal al cabinetui in care activeaza trebuie sa inainteze catre CAS Tulcea (prin depunere la registratura sau prin transmitere prin fax sau email) o cerere in care se mentioneaza datele medicului inlocuitor si intervalul de timp in care are loc inlocuirea; formularul poate fi descarcat de aici sau poate fi obtinut de la compartimentul T.I  al CAS Tulcea.

3.  In momentul operarii cererii in SIUI este necesar ca medicul inlocuitor sa fie deja inregistrat cu aceasta calitate in cabinetul medicului inlocuit.

 

descarca formularul de cerere pentru utilizarea unui certificat digital in conditiile de reciprocitate