Cod fiscal: 11390839 

Adresa:

Arad,  Bdul. Revoluţiei  Nr. 45, cod postal 310181,  jud. Arad pe harta

            Telefoane :

 - 0800-800968 TelVerde 

  - Centrala telefonică (Robot) : 0257.270.202 ;  0357.401.175 ;  0357.401.176 ;  0357.401.179 ; 0357.401.180.

  - Secretariat : 0257.270.307.

  - Compartimentul Achiziţii Publice : 0357.809.290.

  - Serviciul Control : 0357.809.291.

  - Compartimentul Juridic, Formulare europene :0257.270.202/interior 129.

  - Biroul Concedii Medicale  0257.270.202/interior 232

    Carduri naţionale :0357.809.293;  0257.270.202/interior 127 sau 226.

  - Biroul Relaţii cu Asiguraţii (Carduri europene) : 0257.270.202/interior 227.

  - Reprezentant cu protectia datelor (DPO)  0770 359 402; Email: dpo@casar.ro

           Fax : 0257.270.207.

 

Email CAS Arad:casar@casar.ro

 

Cerere card National duplicat insotita de copie act identitate              cerere tipizata 3

Cont de plata suma suportata de asigurat pentru card national duplicat :

 RO87TREZ0215005XXX006649 deschis la Trezoreria Arad , beneficiar  CAS Arad 

CUI  11390839,

 Titular : Nume, prenume si CNP

 Suma de achitat : 15,26 lei /card National duplicat

 

 

Email pentru transmitere cerere card European de sanatatecasar_card@casar.ro

Documente necesare: cerere card european; copie act de identitate

 

Cont de plata suma suportata de asigurat pentru card European Duplicat: RO87TREZ0215005XXX006649

Suma suportata de asigurat pentru card European Duplicat: 8.33 lei/card ; Documente necesare

 

 

Email pentru transmitere Formular specific de tratament: msef_casar@casar.ro

 

Toate documentele se vor transmite prin : posta, email sau fax

 

Program de lucru cu publicul:

Luni         8:30-16:30  

Marti       8:30-18:00 

Miercuri  8:30-16:30  

Joi           8:30-16:30   

Vineri     8:30-14:00