1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea tip în format .doc.


2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail casar@casar.ro, cu denumirea subiectului e-mailului: "Cerere Certificat Digital" plus denumire furnizor;


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4.Furnizorii care nu poseda serie de licenta pentru acces la SIUI, se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS, pentru obtinerea convenţiilor.

 

Nota: Pentru operativitate, solicitantii pot trimite un link cu inregistrarea lor, de la Registrul electronic de certificate digitale al furnizorului , codul fiscal si CNP-ul utilizatorului de certificat.