Taxa de evaluare va fi virata de toti furnizorii de servicii medicale care intra in contract cu CAS Arad, in: cont bancar: RO 66 TREZ 02126360550 XXXXX ; Banca: Trezoreria Municipiului Arad; CUI : 11390839

 

ORDIN nr.106/32 din 3 februarie 2015.pdf 

Anexe noi conform ordin 106/32/2015. Documente de evaluare necesare furnizorilor: Opis evaluare ; Cerere evaluare ; Declaratia furnizorului Taxa de evaluare ; Tabele anexe ;    Grile de autoevaluare: Cabinete medicale ; Consultatii de urgenta la domiciliu ; Dializa ; Dispozitive medicale comercializare ; Dispozitive medicale productie ; Dispozitive auditive ; Dispozitive ortopedice ; Farmacii ; Ingrijiri la domiciliu ; Laborator analize ; Medicina dentara ; Radiologie-imagistica ; Spitale ; Transport sanitar

 

 

Valabile pana la ordinul 106/32/2015.  Documente de evaluare necesare furnizorilor care solicita evaluarea (abrogate->): Opis evaluare Macheta cu anexeTaxa evaluareCerereAsistentaPrimaraCerereAmbulatoriuDeSpecialitateCerereFarmacie;

CerereFurnizorLaboratoareCerereMedicinaDentara;CerereFurnizorRadiologieImagisticaCerereFurnizorDispozitive;

CerereFurnizorDializaCerereSpitalCerereFarmacieSpitalCerereTransportUrgenta