Potrivit dispoziţiilor art.271 din Legea 95/2006, atribuţiile principale ale Casei de Asigurări de Sănătate Arad sunt următoarele :

 1. să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
 2. să administreze bugetele proprii;
 3. să înregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi sa le comunice CNAS;
 4. să elaboreze şi sa publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;
 5. să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
 6. să furnizeze gratuit informaţii, consultanţa, asistenta în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
 7. să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
 8. să negocieze, sa contracteze şi sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
 9. să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
 10. pot sa organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
 11. să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;
 12. alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.