Telefoane:
 

  - Centrala telefonică (Robot) : 0257.270.202 ;  0357.401.175 ;  0357.401.176 ;  0357.401.179 ; 0357.401.180.

  - Secretariat : 0257.270.307.

  - Compartimentul Achiziţii Publice : 0357.809.290.

  - Serviciul Control : 0357.809.291.

  - Compartimentul Juridic, Formulare europene : 0357.809.292.

  - Biroul Concedii Medicale , Carduri naţionale :0357.809.293;  0257.270.202/interior 226.

  - Biroul Relaţii cu Asiguraţii (Carduri europene) : 0257.270.202/interior 227.