Decizia nr.84 din 15.05.2023 si act aditional nr.1 din 15.05.2023 la Regulamentul Intern al CAS Arad

Decizia nr.127/01.07.2022  ;       REGULAMENT INTERN AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARAD aprobat prin Decizia nr.127/01.07.2022   

 

Regulamentul intern al CAS Arad 2019 partea I ; partea II

Regulamentul de organizare si functionare al CAS Arad 2017