Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante 25.06.2024.

Formular de Înscriere;     Model adeverință - Anexa 2;

  


Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector grad principal din cadrul Casei De Asigurări de Sănătate Arad ID post 389375:

CERERE DE TRANSFERFISA DE POST

Rezultatu comisiei de evaluare pentru selectia dosarelor functionarilor publici in procedura de transfer la cerere.

 

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante  25.03.2024.

Formular de inscriere la concursModel adeverinta Anexa 2;

Rezultatele privind selectia dosarelor pentru concursul de recrutare din 25.03.2024

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de CAS Arad in data de 25.03.2024

 

 

Anunt examen de promovare in grad profesional imediat superior 19.02.2024

Formular de inscriere la concursModel adeverinta Anexa 2;

Rezultatele selecției dosarelor la examenul organizat de CAS Arad în data de 19 FEBRUARIE 2024 (proba scrisă);

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior susținut în data de 19.02.2024  pentru funcția publică de execuție -Inspector clasaI, grad profesional superior-SEACCM

REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU SUSȚINUTĂ LA DATA DE 21 FEBRUARIE 2024

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE GRAD

 

Anunt de concurs 16.11.2023 pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante

Formular de inscriere la concursModel adeverinta Anexa 2.

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat de CAS Arad în data de 16 NOIEMBRIE 2023 (proba scrisă)

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de CAS Arad în data de 16 NOIEMBRIE 2023

Rezultatele probei interviu sustinuta la data de 21.11.2023  la concursul organizat de CAS Arad in data de 16 NOIEMBRIE 2023

Rezultatele finale la concursul organizat de CAS Arad in data de 16 NOIEMBRIE 2023

 

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice de  execuție vacante.

Proba suplimentara 06.10.2023. Proba scrisă 09.10.2023.

Formular de inscriere la concursModel adeverinta Anexa 2.

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat de CAS Arad în data de 09 OCTOMBRIE 2023 (proba scrisă)

Rezultatele probei suplimentare IT la concursul organizat de CAS Arad în data de 09 OCTOMBRIE 2023 (proba scrisă)

Rezultatele probei scrise la concursul organizat de CAS Arad în data de 09 OCTOMBRIE 2023

Rezultatele probei interviu sustinuta la data de 13.10.2023  la concursul organizat de CAS Arad in data de 09 OCTOMBRIE 2023

Rezultatele finale la concursul organizat de CAS Arad in data de 09 OCTOMBRIE 2023

 

Anunt de concurs 27.07.2023 pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

Conditii de ocupare,  Documente necesare pentru inscriereAtributiile postului de consilier achizitii publice-grad profesional superior, Atributiile postului Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ACEDIDDM Atributiile postului de consilier superior  Compartiment relații publice si purtător de cuvânt,  Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

Informatii privind selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante organizat in data de din 27.07.2023

Informatii privind rezultatul probei scrise din 27.07.2023

Informatii privind proba interviu la concursul din 27.07.2023

Informatii privind sustinerea probei interviu la concursul din 27.07.2023

Informatii privind rezultatul probei interviu la concursul din 27.07.2023

Rezultat final la concursul din 27.07.2023

 

CAS ARAD ANUNT SUSPENDARE CONCURS DIN DATA DE 07.06.2023.

Anunt de concurs 07.06.2023 pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

Conditii de ocupareDocumente necesare pentru inscriereAtributiile posturilor de consilier asistent si superior din cadrul serviciului control , Atributiile postului de consilier superior din cadrul Biroului decontare servicii medicale Formular de inscriereAdeverinta anexa 2

 

Anunt de concurs 18.04.2023 pentru ocuparea posturilor vacante in functii publice de executie

Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere ,   Atributiile postului de inspector grad principal ,  Atribuțiile posturilor de consilier grad asistent Serviciul Control , Atribuțiile posturilor de consilier grad asistent BARERE ,   Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

Informatii privind selectia dosarelor la concursul ptr. ocuparea functiilor publice de executie vacante din 18.04.2023

Rezultate proba scrisa la concursul de recrutare din 18.04.2023.

ANUNȚ PRIVIND SUSȚINEREA INTERVIULUI la concursul organizat în 18.04.2023 .

Rezultatele la proba interviu a concursului din 18.04.2023

Rezultatele finale la concursul din 18.04.2023

 

ANUNT RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA  21.03.2023

Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere ,   Fisa postului  , Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

Rezultat selectie dosare pentru concursul din  21.03.2023 (proba scrisă)

CAS Arad Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru functia publica temporar vacanta organizat in

data de 21.03.2023

Rezultatul la proba interviu.

Rezultatele finale concurs organizat  pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante.

 

Anunt de concurs -recrutare functie publica de executie vacanta- Consilier juridic grad profesional principal  03.04.2023

Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere ,   Fisa postului  , Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

Informatii privind selectia dosarelor pentru concursul din 03.04.2023

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta- Consilier juridic grad profesional principal organizat in data de 03.04.2023

Rezultatul soluționarii contestației la proba scrisă din 03.04.2023 funcție publică vacantă de consilier juridic

 

ANUNT RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA 16.03.2023

Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere ,   Fisa postului  , Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

 

Rezultate finale la concursul din 16-02-2023

Rezultat la concursul din  16-02-2023 (proba interviu)

Rezultat la concursul din  16-02-2023 (proba scrisa)

Rezultat selectie dosare pentru concursul din  16-02-2023 (proba scrisă)

Anunt de concurs -16-02-2023de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante - Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere ,   Fisa postului  , Formular de inscriere,  Adeverinta anexa 2

 

 

Rezultate finale la concursul din 12-01-2022

Rezultat la concursul din  12-01-2022 (proba interviu)

Rezultat la concursul din  12-01-2022 (proba scrisa)

Rezultat selectie dosare pentru concursul din  12-01-2022 (proba scrisă)

 

Rezultate finale la concursul din 14-12-2021

Rezultat la concursul din  14-12-2021 (proba interviu)

Rezultat la concursul din  14-12-2021 (proba scrisa)

Borderou prezenta la concursul din  14-12-2021 (proba scrisa)

 

Anunt de concurs -12-01-2022- de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante -Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere,   Bibliografie si tematica 

 

Rezultat selectie dosare pentru concursul din  14-12-2021 (proba scrisa)

 

Rezultate finale în urma susținerii probelor la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din CAS Arad, 19.11.2021 ;  proba scris ; proba interviu

 

Anunt de concurs 14-12-2021-  pentru ocuparea posturilor vacante in functii publice de executie  -Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere,   Bibliografie si tematica 

 Formular de inscriere  AdeverintaFisa postului consilier achizitii ;  Fisa postului consilier grad profesional principal Serviciul Control ;  Fisa postului consilier grad profesional principal Biroul Decontare Servicii Medicale

 

Anunt de concurs -19-11-2021- de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante -Conditii de ocupare  ,  Documente necesare pentru inscriere,   Bibliografie si tematica   

 Formular de inscriere ;  Adeverinta;  Fisa postului

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Director Executiv Adjunct - Medic Sef, organizat de catre CNAS in data de 27 iul 2021   Bibliografie

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Director General, organizat de catre CNAS in data de 16 iun 2021   Bibliografie si Adeverinta

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Director General, organizat de catre CNAS in data de 06 mai 2021   Bibliografie

 

Anunt de concurs pentru promovare in grad profesional in data de 09.11.2019 

 

Anunt  Suspendare concurs pentru postul vacant de Director General, organizat de catre CNAS in data de 26 iunie 2020 

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Director General, organizat de catre CNAS in data de 26 iunie 2020   Bibliografie

 

Anunt de concurs pentru promovare in grad profesional in data de 30.12.2019 Bibliografie &Bibliografie

Anunt privind ocuparea prin transfer a doua posturi Dec 2017- Anunt important

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Presedinte-Director General, organizat de catre CNAS in data de 11 mai 2017

 

 

Anunt de concurs pentru postul vacant 17 ian 2017 tabel cu postul vacant

Casa de Asigurări de Sănătate  Arad organizează concurs  în data de 17 ianuarie 2017

Bibliografie CONSILIER  SUPERIOR

Rezultate selectie dosare concurs 17.01.2017

REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL ORAGANIZAT IN DATA DE 17.01.2017

REZULTATE FINALE Concurs 17.01.2017

 

 

 

Anunt de concurs pentru postul vacant 07 nov 2016 tabel cu postul vacant

Casa de Asigurări de Sănătate  Arad organizează concurs  în data de 07 noiembrie 2016

Bibliografie CONSILIER  PRINCIPAL

Rezultate la proba scrisa din 7 noiembrie 2016   Rezultat final

 

Anunt de concurs pentru postul vacant tabel cu postul vacant

Casa de Asigurări de Sănătate  Arad organizează concurs  în data de 07 iulie 2016

Bibliografie CONSILIER  PRINCIPAL

!  Rezultat  selectare dosare !! Rezultate la proba scrisa din 7 iulie 2016

 

Anunt de concurs pentru postul vacant de Presedinte-Director General, organizat de catre CNAS in data de 02 martie 2016

Bibliografie concurs Presedinte-Director General

 

Anunt de concurs pentru postul vacant tabel cu postul vacant

Rezultate la proba scrisa din 15 decembrie 2015

Casa de Asigurări de Sănătate  Arad organizează concurs  în data de 15 decembrie 2015

Bibliografie Inspector principal 

 

Anunt de concurs posturi vacante  tabel cu posturi vacante

REZULTATE la PROBA SCRISA din 25.08.2015

Casa deAsigurari de Sanatate Arad organizeaza concurs in data de 25 august 2015 pentru ocuparea functiilor publice de executie, vacante

Formular de inscriere

Bibliografie Consilier superior in relatia cu furnizorii

Bibliografie Consilier superior

Bibliografie referent superior

Rezultat dosare selectate

 

Anunt de concurs posturi vacante ; tabel cu posturi vacante

Casa de Asigurări de Sănătate  Arad organizează concurs  în data de 11 februarie 2015 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante 

Bibliografie Consilier superior

Bibliografie consilier juridic

Fișiere atașate