Casa de Asigurări de Sănătate Arad are personalitate juridică şi un buget propriu alocat de CNAS prin aprobare de la bugetul de stat.  Casa de Asigurări de Sănătate Arad gestionează bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor transmise de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate, asigurând funcţionarea  sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivel local.  

Casa de Asigurări de Sănătate Arad intreprinde o serie de acţiuni menite să asigure echilibrul între sumele alocate sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivelul judeţului Arad şi necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor  specifice, respectiv :