Documentele justificative pentru calitatea de asigurat prevăzute de Ordinul Președintelui CNAS nr.1549/2018, actualizat