Pentru perioadele de absenţă, preluarea temporară a activităţii medicului titular se realizează de către un medic înlocuitor, prin încheierea unei convenţii de înlocuire sau a unei convenţii de reciprocitate, conform modelului prezentat în Anexa 4 din Ordinul M.S./C.N.A.S. nr.196/139/2017.

Convenţia de înlocuire/reciprocitate încheiată conform prevederilor de mai sus devine act adiţional la contractul încheiat cu medicul de familie înlocuit, ceea ce înseamnă o modificare a contractului atât în forma scrisă, cât şi în formatul electronic gestionat în SIUI.

Conform prevederilor Cap. V din convenţii:

 „În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa propriesemnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.”

Pentru a putea fi operate modificările relaţiei contractuale stabilite cu medicul de familie titular şi pentru a putea fi efectuate corelaţiile necesare în SIUI, veţi proceda după cum urmează:

            Convenţia de înlocuire / convenţia de reciprocitate  se depune la C.A.S. Arad  .

         Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (conform model anexat)  se va transmite în format electronic la adresa de e-mail casar@casar.ro, cu denumirea subiectului e-mailului: "Cerere Certificat Digital" plus denumire furnizor inlocuit;  

            Formularul de cerere pentru utilizarea unui certificat digital se completează astfel:

-secţiunea A (Date de identificare ale furnizorului) se completează cu datele aferente medicului înlocuit,

-secţiunea B (Date de identificare ale persoanei pentru care s-a eliberat certificat digital) se completează cu datele aferente medicului înlocuitor.