CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARAD anunţă toţi furnizorii care doresc continuarea relaţiei contractuale stabilite cu instituţia noastră, respectiv furnizorii noi, care doresc să încheie contracte de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în condiţiile H.G. 161/2016 privind Contractul-cadru pentru anii 2016-2017 precum şi  a Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. 161/2016,

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna martie 2017.

 

Perioada pentru primirea şi înregistrarea cererilor/dosarelor de contractare este 10.03.2017-17.03.2017.

 

Modelul de cerere şi opisul documentelor necesare pentru contractare vor putea fi accesate pe site-ul instituţiei, începând cu data de 06.03.2017

Pentru furnizorii noi, care doresc intrarea în relaţii contractuale pentru anul în curs, modelul de cerere de încheiere a contractului, precum şi lista de documente necesare în acest sens se pot descărca de pe site.

 

Pentru furnizorii existenţi, aflaţi în relaţii contractuale cu C.A.S. Arad care doresc continuarea derulării contractului, modelul de cerere de prelungire a contractului, precum şi lista de documente necesare, după caz, vor fi comunicate via mail, la adresa comunicată de furnizor.