Începând cu data de 1 decembrie 2020 furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligația de a efectua investigaţii paraclinice asiguraților, pe baza biletului de trimitere, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul și indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.