*  În baza prevederilor HG nr.248/22.03.2023 privind prelungirea termenului de aplicare a HG nr.696/2021, contractele încheiate între CAS Arad și furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se vor prelungi până la 30 iunie 2023, prin acte adiționale, în baza cererilor și a documentelor aflate în termen de valabilitate la data încheierii actului adițional și reînnoite pe toată durata contractuală.

 

Modelul de cerere se regăsește în secțiunea “Furnizori de servicii medicale.”

 

       * Se prelungesc până la 30 iunie 2023 și convențiile privind eliberarea certificatelor de concediu medical pentru medicii care desfășoară activitatea medicală la furnizori de servicii medicale care au contracte încheiate cu CAS Arad. 

 

 

HG 248/ 22.03.2023