Eventualele întrebări sau neclarităţi cu privire la aspecte Brexit pe domeniul asigurărilor sociale de sănătate vă rugăm să le trimiteţi la adresa de e-mail: brexit@casan.ro sau să ne contactaţi la tel. 0769087103

Brexit - cele 4 modelele de carduri de asigurări de sănătate emise de Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK), valabile în prezent in Romania

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2021, în situația în care un asigurat britanic solicită unui furnizor de servicii medicale în contract cu casa de asigurări de sănătate, tratamentul devenit necesar în baza unui model vechi de card european de asigurări de sănătate emis de Regatul Unit (NHS), furnizorii de servicii medicale vor verifica dacă asiguratul britanic este beneficiar al acordului de retragere a UK din UE, și vor solicita instituției competente din Regatul Unit (NHS) un certificat provizoriu de înlocuire a EHIC.

 

Pentru a putea confirma dacă asiguratul britanic este beneficiar al Acordului de retragere a Regatului Unit din UE (persoana a intrat pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 2021 și, și-a continuat șederea temporară, fără întrerupere, până la data solicitării serviciilor medicale devenite necesare), furnizorii de servicii medicale vor utiliza o declarație pe proprie răspundere completată de către pacient(model atașat).

_____________________________________________________________________

Perioada de tranziție, pe care o parcurgem după  retragerea Regatului

Unit  din Uniunea Europeană,  se va încheia la data de 31 decembrie
2020.

Până la acea dată, cetățenii români și membrii lor de familie vor
beneficia în Regatul Unit de același tratament care li se aplică în
prezent tuturor cetățenilor unui stat membru UE, respectiv legislația
europeană privind libera circulație a persoanelor, pentru a putea
locui, lucra sau studia în continuare în Regatul Unit. De asemenea,
resortisanții britanici și membrii acestora de familie vor beneficia
în România de același tratament care li se aplică cetățenilor unui
stat membru UE, conform drepturilor care decurg din legislația UE
privind libera circulație a persoanelor.

După finalizarea perioadei de tranziție, începând cu data de 1
ianuarie 2021, cetățenii români care s-au înregistrat în noul sistem
de înregistrare britanic (EU Settlement Scheme – EUSS), vor avea
acces, potrivit prevederilor din Acordul de retragere, la serviciile
medicale pe teritoriul Regatului Unit, în baza prevederilor
legislației naționale din Regatul Unit.

Înregistrarea în sistemul EUSS poate fi făcută până la data de 30
iunie 2021, cu condiția să vă fi aflat pe teritoriul Regatului Unit
înainte de data de 1 ianuarie 2021.

Asigurații români beneficiari ai Acordului de retragere vor avea acces
la servicii medicale în baza prevederilor legislației naționale din
Regatul Unit, precum și în baza prevederilor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială în vigoare. Astfel, dreptul
asiguraților români de a accesa prestațiile corespunzătoare sistemului
de asigurări de sănătate pe teritoriul Regatului Unit va fi acordat pe
întreaga perioadă în care aceștia se află într-un context
transfrontalier România – Regatul Unit, context inițiat anterior datei
de 31 decembrie 2020, în condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români care nu sunt
beneficiari ai Acordului de retragere și care se vor deplasa în
Regatul Unit pentru mai mult de șase luni trebuie să plătească taxa de
sănătate pentru imigrație (IHS), care le va permite să acceseze
asistență medicală în Regatul Unit prin National Health Service (NHS).

Conform prevederilor din Acordul de retragere, resortisanții britanici
care au dreptul la rezidență legală pe teritoriul României vor avea
acces, după finalizarea perioadei de tranziție, la servicii medicale
pe teritoriul României, în baza prevederilor legislației naționale și
ale prevederilor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială.

Asigurații britanici beneficiari ai Acordului de retragere vor avea
dreptul să acceseze serviciile medicale corespunzătoare sistemului de
asigurări sociale de sănătate din România, atât timp cât îndeplinesc
condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care intră sub incidența
reglementărilor determinate de Brexit, CNAS a creat pe site-ul propriu
o secțiune  specială, în care au fost postate informații referitoare
la modul de accesare a sistemelor de sănătate din România și Regatul
Unit: http://www.cnas.ro/page/brexit.html

Informațiile vor fi actualizate permanent, pe măsură ce se vor stabili
 noi reguli, în urma negocierilor derulate în prezent între UE și
Regatul Unit.

De asemenea, persoanele care doresc informații suplimentare în
domeniul asigurărilor de sănătate, în contextul Brexit,  pot adresa
întrebări la adresa de e-mail brexit@casan.ro , pentru a primi
răspunsul experților.

Vă recomandăm ca înainte de a călători în Regatul Unit să vă informați
asupra condițiilor de deplasare și a modului în care pot fi accesate
serviciile de asistență medicală.

Fișiere atașate

232-20en nota UK.docx circulara CNAS catre CAS pregatire final perioada tranzieie retragere UK....pdf declaraţie asigurat britanic CIP.docx DG 2572 nota de orientare Acord de retragere UK din UE in RO.pdf DG 2572Circulara CAS ref orientare Comisia Europeana in vederea aplicarii Acord retragere UK.pdf Not¦ UK nr AC232 tradusa in limba romana.docx Plan Comunicare CNAS conditii RO in UK.docx Plan Comunicare CNAS conditii UK in RO.docx Brexit - implementarea Acordului de retragere.pdf Reglementări privind accesul la asistența medicală în Regatul Unit începând cu 1 ianuarie 2021.pdf