Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1 Anexa 10 cerere recuperare  
2. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
4. Adeverință salariat