Incepand cu data de 1 mai 2015, persoanelor, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de conştiinţa, primirea cardului naţional, li se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenţa adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se elibereaza la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii) adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenţa si a copiei dupa actul de identiate.

Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi insoţita de cardul naţional, in situaţia in care acesta a fost distribuit. In situaţia in care cardul naţional a fost returnat casei de asigurari de sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt in declaraţia pe propria raspundere.

Solicitarile se depun la sediul CAS Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 131, parter , camera 4, dupa urmatorul program

Luni, marti, miercuri, joi: 8,30 – 15,00

Vineri: 8,30 – 14,00

ADEVERINETELE DE INLOCUIRE A CARDULUI SE ELIBEREAZA NUMAI ASIGURATILOR ALE CAROR CARDURI AU FOST TIPARITE PENTRU CAS Vaslui.

Documentele pot fi transmise si prin serviciile postale. Nu se iau in considerare documente transmise prin e-mail.

 

In situatia in care solicitantul nu se poate prezenta personal la CAS Vaslui in vederea obtinerii  adeverintei inlocuitoare, poate fi reprezentat de o terta persoana pe baza de imputernicire notariala.

Fișiere atașate

Cerere eliberare adeverinta refuz CARD-VS.pdf