Strada Stefan cel Mare, nr. 131, Vaslui, Judetul Vaslui

 

e-mail  

CAS Vaslui - oficial@cjasvs.ro

Secretariat - secretariat@cjasvs.ro

Registratura - registratura@cjasvs.ro

Achizitii - achizitii@cjasvs.ro

Concedii medicale - creante@cjasvs.ro

Asigurati - asigurati@cjasvs.ro

Card national - card.national@cjasvs.ro

Formulare europene - formulare.europene@cjasvs.ro

Medicina de familie - medfam@cjasvs.ro

Ingrijiri la domiciliu - ingrijiri@cjasvs.ro

Informatii medicale - medicsef@cjasvs.ro

Programe nationale de sanatate - pns@cjasvs.ro

Dispozitive medicale - dispozitive@cjasvs.ro

Serviciul farmaceutic - servfarmaceutic@cjasvs.ro

Contabilitate - contabilitate@cjasvs.ro

Juridic - juridic@cjasvs.ro

Resurse umane - resumane@cjasvs.ro

IT - info@cjasvs.ro

DPO (protectie date caracter personal) - dpo@cjasvs.ro

***

Director General - pdgvs@cjasvs.ro

Director Economic - directoreconomic@cjasvs.ro

Director Contractare - dircontract@cjasvs.ro

Medic Sef - medicsef@cjasvs.ro

Sef Relatii cu Furnizorii - sefservrf@cjasvs.ro

 

Lista telefoanelor CJAS

Fax 0235 369 103
Centrala

0235 369 104

0741 107 925

Asigurati
Gestiune asigurati, card national de sanatate

0235 315 638

0235 369 115

Concedii medicale 0235 315 605
Card european 0235 306 017
Furnizori
Medicina de familie 0371 517 218
Clinic 0371 517 210
Paraclinic 0371 517 210
Dispozitive medicale 0371 517 207
Ingrijiri la domiciliu 0371 517 207
Farmacii 0371 517 219
Serviciul medical 0371 517 220
Contractare spitale 0371 517 203
Altele
Secretariat, Registratura 0371 517 202
Control 0371 517 231
Juridic 0371 517 224
Contabilitate 0371 517 217
I.T. 0371 517 216
Resurse umane 0371 517 225