Anexe la ordinul nr. 106/32/2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

Dosarele de solicitare a evaluării furnizorilor sunt atasate

Fișiere atașate

med.dentara.zip Eval farmacii.zip eval.laborator.zip eval.radiologie-imagistica.zip Eval.spitale.zip Eval.transport sanitar.zip eval-med.fam-clinic.zip Evaluare dializa.zip Evaluare dispozitive med.zip ingrijiri la domiciliu.zip