Raport narativ referitor la stadiului implementarii masurilor prevazute in Planul de integritate al CAS Vaslui

 

---------------- 2021 - 2025 ----------------

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala   SNA 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA  SNA 2021-2025

 

Vă informăm că legislația relevantă cu privire la procesul de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021/2025 adoptată prin HG nr. 1269/2021, publicată în MO nr. 1218bis/22.12.2021, poate fi consultată accesând link-urile de mai jos:

 

Manual de bune practici privind incompatibilitatile si conflictele de interese

MATERIAL INFORMATIV CETATENI

CAS-VS-Consilierea-in-domeniul-eticii

Material informativ angajat - cod_administrativ

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE  AFERENTE ANULUI 2022

 

---------------- 2019 ----------------

 

Plan de Integritate CAS VASLUI 2019

Anexa 1 Stadiul implementarii a SNA 2019 CAS Vaslui

Anexa 2 - Macheta incidente de integritate identificate în anul 2019 la nivelul CAS

Anexa 3 - Inventarul masurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei

Nota interna privind STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE

Sinteza Legislatie Etica Integritate CAS Vaslui

---------------- 2018 ----------------

Plan de integritate CAS Vaslui

Ghid incompatibiltati si confilcte

Raport stadiu implementare SNA 2018