Cerere privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurata în anul precedent, suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.
     În cazul în care asiguratul  depune cererea la sediul  casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

     Asigurații pot obține informații referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate - COMUNICAT CNAS 18.08.2020

Fișiere atașate

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020_CASVS.docx Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020_CASVS.pdf