Avand in vedere situatia de risc, cauzata de aparitia COVID 19, Casa de Asigurari de Sanatate Arges recomanda pentru perioada imediat urmatoare, evitarea deplasarii publicului la sediul institutiei si efectuarea corespondentei in mediul on line. De pe site-ul institutiei www.casag.ro se pot descarca cererile necesare eliberarii anumitor documente, precum si:

 

  

   ANGAJATORII care solicită sume reprezentând indemnizatii concedii medicale pot depune prin postă sau pe email concediimedicale@casag.ro solicitarea scrisă, la care se atasează centralizatorul privind certificatele de concediu medical.

   PERSOANELE FIZICE: pot transmite prin poștă sau pe emailul: preluareinplata@casag.rodocumentele necesare preluarii in plata cat si  cererea privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate însoțită de certificatul medical în original.
   Fiecare document transmis instituției se va însoți de o copie a actului de identitate, precum și de un număr de telefon al solicitantului.

   Pentru informații privind furnizorii de servicii medicale în asistență medicală primară (medici familie), înregistrarea nou născuților, aveți la dispoziție adresa de email mf@casag.ro, precum și numărul de telefon 0248285928, 0248285515, 0788385366, 0788385367 interior 2012.

   Raspunsurile la solicitarile asiguratilor se vor transmite prin posta electronica sau, dupa caz, prin Posta Romana.

   Intentia institutiei este aceea de a evita aglomerarea la ghiseele institutiei si de evitare a posibilitatii de transmitere a virusului.